10 Kasım 2007 – Atatürk’ün Vefatı – SPAKSU™ Blog [fdx-switch-link]

10 Kasım 2007 – Atatürk’ün Vefatı

Atatürk’ü Vefatınınn 69. Yılında Saygı ve Sevgiyle Anıyoruz. Atatürk Hakkında Geniş Bilgileri Yazının Devamında Bulabilirsiniz.

Video Bağlantısı

Yaşamındaki Belli Başlı Dönüm Noktaları

 • 1881 Selanik’te doğdu.
 • 1893 Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazıldı ve öğretmeni Mustafa Sabri Efendi, kendisine Kemal ek adını verdi.
 • 1895 Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.
 • 18 Mart 1899 İstanbul’da Harp Okulu piyade sınıfına yazıldı.
 • 1902 Harp Akademisi’ne girdi.
 • 11 Ocak 1905 Kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi’ni bitirdi. Merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu’da göreve başladı.
 • Ekim 1906 Arkadaşlarıyla birlikte Şam’da gizli Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu.
 • 20 Haziran 1907 Rütbesi kolağalığa yükseltildi.
 • Eylül 1907 3. Ordu’ya atanarak Selanik’e gitti.
 • 13 Nisan 1909 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmak üzere Hareket Ordusu’nda kurmay oldu.
 • 1910 Mahmud Şevket Paşa’nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı.
 • 13 Eylül 1911 İstanbul’da genelkurmayda göreve atandı.
 • 27 Kasım 1911 Binbaşılığa yükseltildi.
 • 9 Ocak 1912 Trablusgarp’da Tobruk Savaşı’nı yönetti.
 • 27 Ekim 1913 Sofya’ya askeri ateşe atandı.
 • 1 Mart 1914 Yarbaylığa yükseltildi.
 • Şubat 1915 Tekirdağ’da 19. Tümen’i kurdu.
 • 25 Nisan 1915 ANZAK askerlerini Arıburnu’da durdurdu.
 • 1 Haziran 1915 Albaylığa yükseltildi.
 • 10 Ağustos 1915 Anafartalar Grubu komutanı olarak İngiliz ve ANZAK birliklerini durdurdu.
 • 14 Ocak 1916 Edirne’de 16. Kolordu komutanı oldu.
 • 1 Nisan 1916 Mirlivalığa(tuğgeneralliğe) yükseltildi.
 • 5 Temmuz 1917 7. Ordu Komutanlığı’na atandı.
 • Ekim 1917 7. Ordu Komutanlığı’ndan ayrılarak İstanbul’a döndü.
 • 31 Ekim 1918 Yıldırım Orduları Grubu komutanı oldu.
 • 19 Mayıs 1919 Samsun’a vardı.
 • 21/22 Haziran 1919 Amasya Tamimi’ni açıkladı.
 • 8 Temmuz 1919 3. Ordu Müfettişliği’nden ve askerlikten çekildi.
 • 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’ne başkan seçildi.
 • 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’ne başkanlık etti.
 • 7 Kasım 1919 Meclis-i Mebusan için yapılan seçimde Erzurum’dan milletvekili seçildi.
 • 27 Aralık 1919 Heyet-i Temsiliye ile birlikte Ankara’ya geldi.
 • 23 Nisan 1920 Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.
 • 11 Mayıs 1920 İstanbul Divan-ı Harp tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
 • 5 Ağustos 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce başkomutan yapıldı.
 • 23 Ağustos 1921 Sakarya Savaşı’nı yönetti.
 • 19 Eylül 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce mareşallik rütbesi ve gazi sanı verildi.
 • 26 Ağustos 1922 Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetti.
 • 30 Ağustos 1922 Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.
 • 8 Eylül 1922 İzmir’i düşmandan kurtardı.
 • 1 Kasım 1922 Saltanat kaldırıldı.
 • 29 Ocak 1923 İzmir’de Latife Hanım ile evlendi(5 Ağustos 1925’te ayrıldı).
 • 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi açıldı.
 • 11 Ağustos 1923 İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi.
 • 9 Eylül 1923 Halk Fırkası’nı kurdu.
 • 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
 • 3 Mart 1924 Halifelik kaldırıldı.
 • 20 Nisan 1924 Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi.
 • 17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu(3 Haziran 1925’te kapatıldı).
 • 25 Kasım 1925 Şapka Yasası kabul edildi.
 • 26 Aralık 1925 Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.
 • 1 Kasım 1927 İkinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi.
 • 1 Kasım 1928 Latin harflerinin kabulüne ilişkin yasa çıktı.
 • 12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu(17 Kasım 1930’da dağıldı).
 • 15 Nisan 1931 Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni kurdu.
 • 4 Mayıs 1931 Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
 • 12 Temmuz 1932 Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni kurdu.
 • 24 Kasım 1934 Atatürk soyadı verildi.
 • 27 Ocak 1937 Hatay’ın bağımsızlığı Milletler Cemiyeti’nce kabul edildi.
 • 10 Kasım 1938 Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etti.

Atatürk Hakkında Bilgi Edinebiliceğiniz Siteler.

Bi Yanıt Bırak:

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

© 2006-2023 Tüm hakları Spaksu Markasına aittir.
Bu site ve içeriği, Kullanım Kuralları kapsamında belirtilen koşullar çerçevesinde kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde site ve içeriğinin tamamı veya bir bölümü, Kullanım Şartları yerine getirilmeden özel izin alınmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, çoğaltılamaz veya başka bir ortamda kullanılamaz