Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2007 – SPAKSU™ Blog [fdx-switch-link]

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2007

Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Yazının devamında Cumhuriyet Bayramı ile bilgiler edinebilirsiniz.

Cumhuriyet öncesi

Osmanlı Devleti hüküm sürdüğü 624 yılda, 36 padişah tarafından yönetilmiştir. Son padişahı Padişah Vahdettin’dir.

Demorkasi ve cumhuriyet öncesi dönemlerde ülkeler, padişah, şah, kral, hakan, sultan gibi kişiler tarafından yönetilmekteydi. Böyle, tek kişiye dayalı yönetim sistemine “Mutlakiyet” denir. Mutlakiyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız tek bir kişidedir.

Mutlakiyetle yönetilen ülkelerde zamanla ülkeyi yöneten tek kişiye yardımcı olsun diye meclis kuruldu. Meclis üyeleri halkın dileklerini yöneticiye duyurur, yasa tasarısını hazırlardı. Bu yasa taslakları yönetici tarafından benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu yönetim biçimine “Meşrutiyet” denir. Meşrutiyet’de meclisin yetkileri genel olarak çok sınırlıdır. Osmanlı Devletinde 1876 ve 1908 yıllarında iki kez meşrutiyet ilan edilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İkinci Meşrutiyetin ilanından 6 yıl sonra başlamıştır. 1914’te başlayan Birinci Dünya Savaşı’na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonucu yenilgiyle sonuçlandı ve Osmanlı toprakları İngiltere, Yunanistan, Fransa, İtalya gibi devletler tarafından paylaşılmaya başlandı.

Cumhuriyetin ilanı

Mustafa Kemal ATATÜRKMustafa Kemal Paşa,Osmanlı padişahı tarafından milli mücadele hareketini organize etmek üzere Osmanlı devletinin bir gemisi ile19 Mayıs 1919’da Samsun’a gönderildi. Ülkenin çoğu ilinde kongreler düzenledi. “Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır.” ilkesiyle, yurdun her tarafından gelen ulus temsilcilerini (milletvekillerini), 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı meclis başkanı seçti. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlatıldı. Halk ve düzenli ordular düşmana karşı savaş verdiler, Kurtuluş savaşı 1918’de 4 yılın ardından bitti.

O dönemin padişahı Padişah Vahdettin TBMM tarafından vatan haini ilan edildiği için mecburiyetten dolayı yurdunu terk etti. Giderken imkanı olduğu halde saraydaki değerli eşyaların hiçbirini yanında götürmemesi, vefat ettiğinde cenazesini kaldıracak kadar bile parasının olmaması vatan haini olup olamdığı konusunda tartışmalara yol açmıştır. Diğer devletlerle savaş sonucu imzalanan “Lozan Barış Antlaşması” ile yeni bir devletin temlleri atıldı. Bu devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti.

İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923’te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923’te Ankara başkent ilan edildi. Atatürk; egemeliğin ulusa dayandığı bir sistem olan “Cumhuriyet” yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı. Onlara , “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” dedi.

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdi. Meclis önergeyi kabul etti.

Böylece Türkiye devletinin yönetimi biçimi “Cumhuriyet” olarak adı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak belirlendi. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk “Cumhurbaşkanı” oldu. Cumhuriyet’in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı.

Cumhuriyet’te Atatürk’ün de söylediği üzere, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusun”dur. Ulus kendini yönetme yetkisini kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler yasaları tasarlar, yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.

Cumhuriyet sonrası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü, bütün resmi daireler, özel işyerleri ve eğitim kurumları resmi tatildir, tatil 28 Ekim saat 13:00’te başlar.

Ulusal bir bayram olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günümüzde de her yıl resmi törenlerle kutlanır. Statlarda kutlama törenleri düzenlenir. 29 Ekim günü, tüm okullar, meydanlar süslenir, çeşitli etkinlikler yapılır. Okullarda şiirler okunur, marşlar söylenir. Cumhuriyetle ilgili oyunlar, sergiler, paneller halka açık olarak düzenlenir. Çoğu yurttaş kutlama amacıyla evlerine kırmızı beyaz Türk bayrağını asar.

Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak her Türk vatandaşının ödevidir.

(Vikipedi)

Bi Yanıt Bırak:

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

© 2006-2023 Tüm hakları Spaksu Markasına aittir.
Bu site ve içeriği, Kullanım Kuralları kapsamında belirtilen koşullar çerçevesinde kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde site ve içeriğinin tamamı veya bir bölümü, Kullanım Şartları yerine getirilmeden özel izin alınmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, çoğaltılamaz veya başka bir ortamda kullanılamaz